Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «2.300.000,00€ στο δήμο Λευκάδας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «2.300.000,00€ στο δήμο Λευκάδας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας». Με την υπ. αριθ. 20107/09-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ) κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών εσωτερικών και οικονομικών, κκ. Στυλιανό Πέτσα και Θεόδωρο Σκυλακάκη, εντάχθηκε το έργο του δήμου Λευκάδας: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δήμου Λευκάδας» με προϋπολογισμό 2.300.000,00€. Το έργο υλοποιείται στο … Συνεχίστε να διαβάζετε Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «2.300.000,00€ στο δήμο Λευκάδας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας»..

Advertisement