Ψηφισμα για τον Πάνο Σάντα από Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ  «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ»  ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΑΝΑΤΟ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΝΤΑ Στην Αθήνα σήμερα, 14 Μαρτίου 2023, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών», μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Παναγιώτη Σάντα, ιδρυτικού μέλους της Εταιρείας, επί πολλά έτη μέλους των Διοικητικών Συμβουλίων της και μέχρι τέλους εμπνευστή και παραστάτη στη δράση της. … Συνεχίστε να διαβάζετε Ψηφισμα για τον Πάνο Σάντα από Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.

Advertisement