ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Καλούμε σε πανλευκαδίτικο συλλαλητήριο Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 7.00 τοαπόγευμα στον Άγιο Μηνά, όπου θα ακουστεί η φωνή του λευκαδίτικου λαούυπέρ της παραμονής της παραλίας του Κάστρου και του ευρύτερου περιβάλλοντόςτης, σε καθεστώς ελεύθερης, δημόσιας και δωρεάν χρήσης.Απαιτούμε:1.Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποκλεισμό κάθε επίδοξουμελλοντικού ιδιώτη από … Συνεχίστε να διαβάζετε ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ.

Advertisement