Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης

Λευκάδα, 15/12/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρίθηκε την Παρασκευή 19/11/2021 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ημελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου και εκτέλεσης του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 160.000,00€, από πιστώσεις τηςΣΑΤΑ 2021.Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες κατασκευής 78 μ. τοιχίων και 144 μ.αργολιθοδομών σε δημοτικούς οδούς στις … Συνεχίστε να διαβάζετε Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης.

Advertisement