Επιδημιολογική κατάσταση 8-28.11.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της επιδημιολογικής κατάστασης στην Λευκάδα, βάσει των επίσημων στοιχείων του ΕΟΔΥ, σας παραθέτουμε γραφική απεικόνιση των εβδομαδιαίων ενεργών κρουσμάτων για την περίοδο 8/11/2021 – 28/11/2021. Από τον πίνακα προκύπτει ότι ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας, είναι ο υψηλότερος από τα τέλη Αυγούστου,  ακολουθώντας την πανελλαδική … Συνεχίστε να διαβάζετε Επιδημιολογική κατάσταση 8-28.11.2021.

Advertisement