ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ)

Σύλλογος Καρσάνων Λευκάδος – Αθήνας και ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. «Διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά-σεισμός), πρώτες βοήθειες» read more…