Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα στη Λευκάδας.