ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/9/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε: Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.346.080,00€ και την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. … Συνεχίστε να διαβάζετε ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/9/18.