Πολιτιστικός Σύλλογος «οι Σκάροι» πρόσκληση στη θεατρική παράσταση στην Αθήνα «Η Ενάτη Εντολή»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΙΣ 6:45 Μ.Μ. – 8:05 Μ.Μ. Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης “Μίκης Θεοδωράκης”  Διεύθυνση Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαπα Η ιστορία διαδραματίζεται στον Αλέξανδρο, ένα ορεινό χωριό της Λευκάδας, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ΄50. Τα κύρια πρόσωπα είναι φανταστικά καθώς και η ιστορία που πραγματεύονται. Αρκετά όμως πρόσωπα που ακούγονται στους … Συνεχίστε να διαβάζετε Πολιτιστικός Σύλλογος «οι Σκάροι» πρόσκληση στη θεατρική παράσταση στην Αθήνα «Η Ενάτη Εντολή».

Advertisement

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με … Συνεχίστε να διαβάζετε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.