Δημοπράτηση έργων 700.000 ευρώ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Συνεχίζουμε την βελτίωση των υποδομώνμε την δημοπράτηση έργων από πόρους της ΣΑΤΑ 2021 του δήμου μας,προϋπολογισμού 700.000€» Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν την Δευτέρα 4/7/2022, οι όροιδιακήρυξης και καθορίστηκαν οι ημερομηνίες δημοπράτησης των ανοιχτώνηλεκτρονικών διαγωνισμών των παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισμού700.000€, που θα χρηματοδοτηθούν με πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021.Συγκεκριμένα:100.000€ - «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου … Συνεχίστε να διαβάζετε Δημοπράτηση έργων 700.000 ευρώ.

Advertisement