ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δήμαρχος Λευκάδας Xαράλαμπος Καλός: «Το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας από καταβολής Δήμου Λευκάδας». Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν την Πέμπτη 28/4/2022 οι όροιδιακήρυξης και ο καθορισμός ημερομηνίας της δημοπράτησης του ανοιχτούηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.404.524,00€, που θα χρηματοδοτηθεί από τοπρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».Το έργο συμπεριλαμβάνει εργασίες βελτίωσης αγροτικών … Συνεχίστε να διαβάζετε ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Advertisement