Ρ/Σ «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΑ»

Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Μετά την «άτυπη» δήλωση του δημάρχου κ. Χαρ. Καλού στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29ης/12/2021, που δημοσιοποιήσαμε με σχετικό άρθρο μας, ότι προτίθεται να δημιουργήσει νέο στούντιο του δημοτικού Ρ/Σ «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΑ» στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης της Λευκάδας, σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. ζητήσαμε από τον κ. δήμαρχο να τεθεί ως … Συνεχίστε να διαβάζετε Ρ/Σ «ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΑ».

Advertisement