ΣΤΕΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Μ/Ο «Ο Απόλλων» Καρυάς Λευκάδας με την αρωγή της Κοινότητας Καρυάς και του Δήμου Λευκάδας  δημιούργησε έναν χώρο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης στην Καρυά  με  σκοπό να στεγάσει πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως μόνιμες εκθέσεις, αίθουσα μουσικής , βιβλιοθήκη κλπ. , οι οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση , ανάδειξη και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομίας του … Συνεχίστε να διαβάζετε ΣΤΕΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Advertisement