Δικτύωση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας με το Επιμελητήριo

Λευκάδα, 26/06/2020 Στις 23/06/2020 και ώρα 13:30 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και του Επιμελητηρίου Λευκάδας. Σκοπό της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπτυξη επαφής και τακτικήςεπικοινωνίας με τον φορέα με στόχο την ένταξη των ανέργων στην τοπική αγοράεργασίας. Επιπλέον συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των δομών και η δυνατότητασυνεργασίας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας … Συνεχίστε να διαβάζετε Δικτύωση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας με το Επιμελητήριo.

Advertisement

Οργάνωση Λευκάδας της ΚΝΕ: Κάλεσμα για την εκδήλωση με θέμα «Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά! Θέλουμε ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις!»

Η Οργάνωση Λευκάδας της ΚΝΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά! Θέλουμε ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις!». Ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Δαρδαμάνης, Γραμματέας του Συμβουλίου Περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας το Σαββατο 27 … Συνεχίστε να διαβάζετε Οργάνωση Λευκάδας της ΚΝΕ: Κάλεσμα για την εκδήλωση με θέμα «Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά! Θέλουμε ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις!».