Ανακοίνωση συλλόγου Καρσάνων Λευκάδος-Αθήνας για εκλογές «Μ/Φ Απόλλωνα Καρυάς»