ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  3 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.         

                                                 Εισηγητές:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                      Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ432, για την χωροθέτηση Δημοτικού Διοικητηρίου.       Εισηγητές:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος   

                                                                        Σπυρίδων ΛύγδαςΑντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατασκευής έργου σε δημοτικό δρόμο από ιδιώτη και παραχώρησή του σε κοινή χρήση.

                                                   Εισηγητής:   Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. περί εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων τα οποία τελούν εν αχρηστία.

                                                Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος    

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  645.161,29 €.

                                                    Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού:  584.000,00€.

                                                    Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων ΛύγδαςΑντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος  τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2023.

                                               Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Ειτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα» όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28851/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931082/30-12-2022) συμφωνητικό.

                                               Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Δ.Σ. περί  παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας  « Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού »  όπως αναφέρεται στο με αριθ.  28852/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011930913/30-12-2022)  συμφωνητικό.

                         Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας  Α.« Δημιουργία φωτογραφικού υλικού υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής » και Β. « Δημιουργία αρχείου κειμένων » όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28853/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931310/30-12-2022) συμφωνητικό.                                                 

                         Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s