Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων: Η τοποθέτηση της περιφερειακής συμβούλου Ευγενίας Κολυβά στη συνεδρίαση του ΠΣ την Τρίτη 1 Νοέμβρη για το ζήτημα του Κάστρου

Το ζήτημα της περιοχής του Κάστρου είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί όλους τους
κατοίκους του νησιού και κινητοποιούνται ενάντια στην παραχώρηση και την ιδιωτικοποίηση της
συγκεκριμένης περιοχής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η παραχώρηση προχωράει με έγκριση των σχεδίων της μελέτης
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης
στο τέλος του 2021, αφού όλη αυτή η περιοχή βρίσκεται σε αδόμητη αρχαιολογική περιοχή Α,
απολύτου προστασίας. Εντός της περιοχής απολύτου προστασίας, βρίσκεται και το τμήμα που
ανήκει στον αγροτικό συνεταιρισμό «ΤΑΟΛ». Στο συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχει το παλιό οινοποιείο
του συνεταιρισμού και είναι σε διαδικασία πώλησης από το συνεταιρισμό στην ίδια εταιρία, όπου
σχεδιάζεται η δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων.
Προχωρούν τα επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία μιας ολόκληρης ιδιωτικοποιημένης
τουριστικής περιοχής σε αυτό τον χώρο. Επίσης, η μεταφορά, στο άμεσο μέλλον, της εισόδου του
νησιού σε άλλο σημείο αφενός καταργεί τον ισχυρισμό της εξυπηρέτησης του αρχαιολογικού χώρου
του Κάστρου από τη σχεδιαζόμενη τουριστική υποδομή, και αφετέρου αναδεικνύει το γεγονός ότι θα
δημιουργηθεί μια μεγάλη περιοχή προς τουριστική εκμετάλλευση. Όλα αυτά προφανώς είναι αντίθετα
με τις δεδομένες ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας και ανάδειξής της αρχαιολογικής φυσιογνωμίας
του χώρου.
Η επιστημονικά τεκμηριωμένη αρνητική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στις 23-2-2022, δεύτερη κατα σειρά, ανέδειξε πλήθος
κατασκευαστικών παρεμβάσεων που αλλάζουν τη χρήση των κτιρίων και του χώρου γενικότερα. Η
δεύτερη αυτή αρνητική γνωμοδότηση, μπορεί να αιτιολογήσει την ακύρωσης της όλης διαδικασίας.
Τελικά, το Συμβούλιο αρχιτεκτονικής της Λευκάδας «παρακάμφθηκε» με την επίκληση της
αναρμοδιότητάς του. Η τελική έγκριση στη μελέτη δόθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
με ασυνήθιστα γρήγορες διαδικασίες σύγκλησής του για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Οι
μέχρι τώρα εγκρίσεις που έχουν δοθεί είναι σε αντίθεση με την νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς
χώρους αφού παραβιάζονται οι όροι προστασίας σύμφωνα με τις μελέτες και τα σχέδια της εταιρίας.
Η εταιρία, βλέποντας τις ολοένα και διογκούμενες αντιδράσεις προέβη σε νομικές ενέργειες και
αγωγές ενάντια σε φυσικά πρόσωπα που έχουν σκοπό, να τρομοκρατήσουν όσους αμφισβητούν τα
επιχειρηματικά της σχέδια, τα οποία αντικειμενικά θα υποβαθμίσουν το δημόσιο, κοινόχρηστο
χαρακτήρα θα αλλοιώσουν την αρχαιολογική φυσιογνωμία της περιοχής.
Γνωρίζουμε ότι το λαϊκό κίνημα έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπο με διώξεις. Είτε από τη
μεριά του κράτους και των κυβερνήσεων, είτε απ’ ευθείας από μεγαλοεπιχειρηματίες. Το γεγονός
αυτό, δείχνει και τα όρια της «δημοκρατίας» που αρκετοί επικαλούνται. Η «δημοκρατία» αυτή, λοιπόν,
σταματάει όταν θίγονται τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και τότε αρχίζει το κυνηγητό όσων
αντιδρούν στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.

Όμως, πρέπει να δούμε συνολικά το ζήτημα της περιοχής του Κάστρου ως κομμάτι της
πολιτικής που είναι ενάντια στο λαό σε όλα τα ζητήματα.
Η δήθεν «ανάπτυξη για όλους» στον κλάδο του Τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια σταθερά
ως Λαϊκή Συσπείρωση αναδεικνύουμε, δείχνει ρεκόρ κερδών για τη μεγαλοεργοδοσία που βασίζονται
στην απλόχερη κρατική στήριξη, στην εφαρμογή αντιλαϊκών νόμων που μειώνουν τους μισθούς κλπ.
Επιπλέον, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στηρίζονται έτσι ώστε να κάνουν διάφορες επενδύσεις, για να
κάνουν ανακαινίσεις, όπως έχει γίνει και γίνεται και από την Περιφέρεια ΙΝ. Δίνεται απλόχερα ζεστό
κρατικό χρήμα για να χτιστούν ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές υποδομές, τη στιγμή
μάλιστα που, για παράδειγμα, η στέγαση των λαϊκών οικογενειών είναι ζητούμενο, και δεν είναι
εξασφαλισμένη.
Πρόσφατα είχαμε την εξέλιξη χρηματοδότησης του Ρώσου μεγιστάνα με πάνω από 4 εκατ. για
την επένδυσή του στον Σκορπιό, όπως και την χρηματοδότηση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας
στον Καστό από το Ταμείο Ανάκαμψης με σχεδόν 3 εκατ ευρώ.Για χάρη αυτής της ανάπτυξης
παραχωρούνται από το τις κυβερνήσεις και την τοπική διοίκηση δημόσιες υποδομές όπως το
τουριστικό περίπτερο, το λιμάνι στο περιγιάλι πιο πριν, ή οι παραλίες κλπ.
Δηλαδή το ερώτημα σε κάθε περίπτωση παραμένει. Ανάπλαση για ποιον; Για την τσέπη του
επενδυτή ή για τον κόσμο;
Εδώ έρχεται και «κουμπώνει» η πολιτική των κυβερνήσεων, που είναι το λουρί που έχουν
δεμένη την Τοπική Διοίκηση, και που οδηγεί σε τέτοιες επιλογές ιδιωτικοποίησης, λόγω της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της υποχρηματοδότησης. Οι διοικήσεις σε Περιφέρειες και
Δήμους, υλοποιούν πιστά αυτή την πολιτική και την προωθούν με κάθε ευκαιρία.
Η διατυπωμένη θέση μας, είναι ότι μπορεί και πρέπει να συμβάλλει η ίδια η Τοπική Διοίκηση, η
ΠΙΝ σε συνεργασία, αν χρειάζεται, με το Δήμο Λευκάδας στην αναβάθμιση της περιοχής ώστε να
απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αναβαθμισμένες και προσιτές υπηρεσίες με πραγματικά
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.
Με τη διεκδίκηση από το κράτος πόρων είτε η Τοπική Διοίκηση με δικά της μέσα, χωρίς ΣΔΙΤ ή
άλλου είδους «επενδυτική συνεργασία» Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, να διαμορφώσει το χώρο με
τις αναγκαίες παρεμβάσεις διασφαλίζοντας το δημόσιο- κοινωφελή του χαρακτήρα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι η περιοχή δε θα παραδοθεί σε ιδιώτες
επενδυτές. Να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση από το κράτος, για την όποια ανάπλαση. Η όποια
παρέμβαση, που είναι αναγκαία, να διασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών του λαού της
περιοχής. Η λειτουργία τέτοιων υποδομών να γίνει με μόνιμο προσωπικό και κρατική
χρηματοδότηση.
Τα κτίρια και οι υπάρχουσες υποδομές, αφού ανακαινιστούν με τους παραπάνω όρους, να
αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του λαού σε πολιτισμό, αθλητισμό, αναψυχή, χωρίς καμία
εμπλοκή επιχειρηματιών.
Προφανώς, κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι το να ζητηθεί εκ μέρους του Περιφερειακού
Συμβουλίου, από το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Λευκάδας να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης
και του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη.

karsanikanea.com
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s